Bizi Tanıyın

Quick Sigorta Hakkında Ayrıntılar

Quick Sigorta A.Ş.

Quick Sigorta A.Ş., dijital satış kanalı, yurt çapında acente ve broker ağı ile hayat dışındaki tüm branşlarda, Zorunlu Trafik Sigortası, Kasko, Yangın Sigortası, Nakliyat Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası gibi ürünleriyle faaliyet göstermekte ve müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

%100 Yerli Sermaye

Quick Sigorta A.Ş., 50 Milyon TL sermaye ile kurulmuş, sermayesinin tamamı ödenmiş %100 Yerli bir şirkettir.

Quick Sigorta A.Ş., bir Maher Holding A.Ş. iştirakidir.

Quick Sigorta A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 6 Nisan 2017 tarih ve 9716 sayılı onaya istinaden hayat-dışı sigorta branşlarında aldığı ruhsat ile faaliyet göstermektedir.

Faaliyet Gösterilen Branşlar

 • Kaza
 • Hastalık - Sağlık
 • Kara Araçları
 • Raylı Araçlar
 • Hava Araçları
 • Su Araçları
 • Nakliyat
 • Yangın ve Doğal Afetler
 • Genel Zararlar
 • Kara Araçları Sorumluluk
 • Hava Araçları Sorumluluk
 • Su Araçları Sorumluluk
 • Genel Sorumluluk
 • Kredi
 • Kefalet
 • Finansal Kayıplar
 • Hukuksal Koruma
 • Destek

Ortaklık Yapısı

OrtakHisse Oranı
Mahmut Erdemoğlu85%
Mine Erdemoğlu5%
Gökay Erdemoğlu5%
Maher Holding A.Ş.5%

Quick Sigorta A.Ş.’nin sermayesi 50 Milyon TL’dir. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Yapısı

quick sigorta yönetim

Şirket Künyesi

Şirket İsmi: Quick Sigorta A.Ş.

Şirket Adresi: Veko Giz Plaza Maslak Meydan Sk. No: 3 Kat:5 Maslak Sarıyer İstanbul

Telefon: 0850 755 1 755

Vergi Dairesi: Maslak V.D.

Vergi Numarası: 3450249570

Mersis Numarası: 0345024957000010

Ticaret Sicil Numarası: İstanbul 15195-5

Kurumsal Değerlerimiz / Temel Değerlerimiz

Quick Sigorta; birey ve kurumların risklerini güvence altına alırken aynı zamanda kişlerin, toplumun ve kurumların, herhangi bir hasar durumu yaşamaması için, risklerini önlemeye yönelik her türlü sosyal ve eğitim faaliyetlerini şeklen değil, iş planının bir parçası olarak gerçekleştirir.

Quick Sigorta; bireyler ve kurumlarla olan ilişkilerini salt poliçe şartları ve iş ilişkisi üzerinden yürütmez, hasar-zarar ve diğer benzeri durumlarda kişi ve kurumların yanında güvenilir bir dost ve arkadaş olarak yer alır.

 • Müşterilerimizi tanımak ve onlara en iyiyi en kolay yoldan sunmak.
 • Sektörde yeni hizmetler konusunda öncü olmak.
 • Her zaman daha iyi hizmet ve en uygun ürünleri sunmak için heyecan ve istekle çalışmak.
 • Faaliyette bulunduğumuz çevre ve sektörün gelişimine daima katkı sağlamak.
 • Sektörün tüm tarafları ile en etkin şekilde iletişim içinde olmak ve toplum ve bireylerin gelişimine katkıda bulunacak olan projelerde yer almak.

Misyon

Quick Sigorta faaliyet gösterdiği sigortacılık alanında bireylerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu ürünler geliştirip bunları hızlı ve her ortamda sunmak için kurulmuştur. Quick Sigorta tüm iş süreçlerinde ilgili tüm taraflar ile en etkin şekilde iletişim kurmayı öncelikleri arasında kabul eder.

En yenilikçi teknolojileri kullanmak, ihtiyaçlara yönelik yenilikçi ürünler geliştirmek ve mobil teknolojilere yatırım yapmak yine Quick Sigorta'nın önem verdiği alanlar arasındadır.

Vizyon

Quick Sigorta faaliyet gösterdiği coğrafyada dijital sigortacılığın öncüsü olarak hareket edecektir. Bireylerin klasik ihtiyaçlarının ötesinde, değişen hayat şartlarında ortaya çıkan risklerini güvence altına alan, sigortacılık ürünlerinin birer zorunluluk değil ihtiyaç olarak görülmesini sağlayacak anlayışın lider kurumu olmayı hedeflemektedir.

Quick Sigorta söz konusu değerleri oluşturma yolunda en nitelikli insan kaynaklarını kullanan, en verimli yönetim şekillerini uygulayan bir kurum olarak yoluna devam edecektir.

Reasürörler

GIC
GIC (General Insurance Company of India) Re

GIC Re, 22 Kasım 1972'de kurulmuştur. Merkezi, dünyanın en büyük ekonomilerinden Hindistan’da yer almaktadır. Hindistan Devletine ait bir reasürans ve Sigorta Şirketidir. A.M. Best verilerine göre 2015 yılında dünyada 12. sırada yer almıştır. Ülkemizdeki DASK havuzunun da reasürörlerindendir.

swiss re
Swiss Re

Swiss Re, Dünya'nın en büyük reasürans şirketlerinden biridir. Merkezi İsviçre’dedir.1863'de kurulmuşolup 30 ülkede hizmet vermektedir. A.M. Best verilerine göre 2015 yılında dünyada ilk sırada yeralmıştır.

mapfre
Mapfre

Dünyanın önemli sigorta piyasalarında MapfRe bulunmaktadır. İspanya’nın sigorta sektörünün liderliğinde en önemli rolü oynamaktadır. Avrupanın 11. en büyük  sigorta şirketi olan Mapfre, Latin Amerika piyasasının da 3. en büyük sigorta grubudur. Amerika taşıt sigortasında ise ilk 20 sigorta şirketinden biridir.

Sirius International
Sirius International

Sirius International Insurance Corporation (“Sirius International”) Genel Merkezi İsveç’te yer alan Yangın-mühendislik, Kaza, Sağlık ve diğer short tail iş kollarına odaklanan uluslararası bir sigorta ve reasürans şirketidir. Merkezi Stockholm’de yer alan Sirius International, İskandinavya'daki en büyük ve Avrupa pazarında lider konumuyla Bermuda, Hamburg, Liège, Londra, Şangay, Singapur ve Zürih’teki ofislerinde faaliyetlerini yürütmektedir. İlk 50 reasürans şirketi arasında yer alan Sirius International, A.M.Best tarafından A derecelendirme notuna sahiptir.

Hannover Re
Hannover Re

17,8 milyar Euro brüt prim üretimi ile dünyanın dördüncü en büyük reasürans şirketi olan Hannover Re, 50 yılı aşkın süredir tüm branşlarda reasürans desteği sağlamakta ve yaklaşık 3.300 personeli ile 5 kıtada hizmet vermektedir.

Basın Odası

Image

Logo

PDF

Temsilcileriniz

Kurumsal İletişim ve Medya Temsilcisi

Dr. İsmail Kızılbay

İletişim İçin: kurumsaliletisim@quicksigorta.com.tr


Sigortalı Temsilcisi

Şehnaz Demir

İletişim İçin: cozum@quicksigorta.com.tr

top